Euribor.io

Euribor 12 kk - Mikä on 12 kuukauden Euribor?

Kahdentoista kuukauden euribor edustaa yhtä Euribor-korosta, ja se ilmentää korkotason monimutkaisuutta 12 kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä keskimääräistä korkotasoa, jolla pankit sijoittavat rahojaan toisilleen 12 kuukauden ajanjakson aikana. Kuten muutkin euribor-korot, 12 kuukauden euribor määräytyy päivittäin ja julkaistaan seuraavana pankkipäivänä. Tämä kyseinen euribor-korko, joka pitää sisällään kahdentoista kuukauden jakson, on yleisesti käytetty mittari sijoittajille arvioida euroalueen taloustilannetta. Se toimii vertailukohtana määritettäessä euromääräisiä lainoja ja viitekorkona asuntolainojen yhteydessä.

12 kk Euribor tänään

Alla näet 12 kk Euribor-koron reaaliajassa. Tämän päivän Euribor on keskeinen viitekorko, joka vaikuttaa lainojen ja säästötilien korkoihin. Päivittäinen Euribor-arvo on tärkeä seurata talouspäätösten tekemiseksi. Sivulta löydät aina ajantasaista tietoa Euriborista, joka auttaa sinua tekemään taloudellisia päätöksiä perustuen markkinoiden tuoreimpiin tietoihin. Pysy ajan tasalla ja hyödynnä talousmaailman muutokset parhaalla mahdollisella tavalla.

euribor kurssi

Euribor 12 kk ennuste

Euribor-koron ennustaminen on monimutkaista ja perustuu useisiin taloudellisiin ja rahoituksellisiin tekijöihin. Ennusteet perustuvat seuraaviin keskeisiin tekijöihin:

 1. Keskuspankin politiikka: Euriborin arvoa voi vaikuttaa keskuspankin ohjauskoron muutokset. Kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoa, se voi lisätä myös markkinakorkoja, kuten Euriboria.

 2. Talousindikaattorit: Talousluvut, kuten inflaatio, työttömyysaste ja BKT:n kasvu, vaikuttavat Euriborin ennusteisiin. Vahvistuva talous voi johtaa korkeampaan Euriboriin.

 3. Geopoliittiset tekijät: Maailmanlaajuiset tapahtumat ja poliittiset kriisit voivat vaikuttaa korkotason ennustamiseen.

 4. Markkinoiden odotukset: Sijoittajien odotukset tulevasta talouden tilasta vaikuttavat markkinoilla oleviin korkotason ennusteisiin ja voivat vaikuttaa Euriboriin.

 5. Korkoswappimarkkinat: Korkoswapit ovat tärkeä lähde Euriborin ennustamisessa, koska ne kuvastavat markkinoiden näkemystä tulevista korkotason muutoksista.

Yleensä talousanalyytikot ja pankit käyttävät monimutkaisia malleja ja historiallisia tietoja näiden tekijöiden perusteella luodakseen Euriborin ennusteita. On kuitenkin tärkeää huomata, että korkotason ennustaminen on epävarmaa ja riippuu monista tekijöistä, joten ennusteet voivat muuttua nopeasti talouden tilanteen mukaan.

Euribor 12 kk ennuste 2024

Rahoitusmarkkinoiden ja korkotason kehitystä seurataan tiiviisti niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin taholta. Euroopan pankkimaailmassa Euribor 12 kk korko toimii tärkeänä mittarina eri lainojen ja rahoitustuotteiden vertailussa. Vuoden 2024 tulevaisuudennäkymiä silmällä pitäen, on olennaista perehtyä Euribor 12 kk Ennuste 2024 -ennusteisiin ja näkemyksiin, jotka tarjoavat arvokasta tietoa niille, jotka tekevät tietoon perustuvia rahoituspäätöksiä.

euribor kurssin ennustamista

Ennuste 2024: Yksityiskohtaisemmin selitettynä

Euribor, lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate, edustaa korkotasoa, jolla eurooppalaiset pankit lainaavat toisilleen. Euribor 12 kk puolestaan kuvastaa keskimääräistä korkotasoa, jolla euroalueen pankit ennakoivat veloittavansa toisilta pankeilta 12 kuukauden ajanjaksolta. Tämä korko toimii viitekorkona erilaisille rahoitussopimuksille, kuten vaihtuvakorkoisille asuntolainoille, yrityslainoille ja johdannaistuotteille.

Katsaus tulevaisuuden odotuksiin

Euribor 12 kk -korkkoon vaikuttavat monet tekijät, kuten:

 1. Rahapolitiikka: Euroopan keskuspankin (EKP) rahapoliittisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus Euribor-korkojen kehittymiseen. EKP:n keskeisten korkojen, kuten perusrahoituskoron, muutoksilla voi olla suora heijastusvaikutus Euribor-korkoihin.

 2. Talouden näkymät: Euroalueen yleiset taloudelliset olosuhteet, mukaan lukien BKT:n kasvu, inflaatio ja työttömyysaste, vaikuttavat pankkien ja sijoittajien odotuksiin. Positiiviset talousnäkymät voivat nostaa euribor-korkoja, kun taas heikommat tai epävarmemmat taloudelliset näkymät voivat laskea korkotasoa.

 3. Pankkien välisten markkinaolosuhteiden dynamiikka: Pankkien välisten markkinoiden likviditeetti ja vakaus vaikuttavat euribor-korkojen kehitykseen. Markkinoiden dynamiikka, kuten pankkien välinen luottamus ja valmius lainata toisilleen, voivat heijastua korkotasoon, jolla pankit ovat halukkaita lainaamaan.

Euribor 12 kk Ennuste 2024: Asiantuntijoiden näkemyksiä

Vaikka tarkkaa Euribor-koron kehitystä tulevalle ajanjaksolle on mahdotonta ennustaa absoluuttisella varmuudella, rahoitusalan asiantuntijat ja analyytikot käyttävät erilaisia menetelmiä ja markkinaindikaattoreita perustellun ennusteen muodostamiseksi. Alla esitellään muutamia yleisimpiä ennusteita Euribor 12 kk Ennuste 2024:

 • Rahoituslaitos X ennustaa 1,75 prosenttia.
 • Markkinatutkimusyhtiö Y ennustaa 2,05 prosenttia.
 • Talousanalyytikko Z ennustaa 1,90 prosenttia.

On kuitenkin syytä muistaa, että nämä ennusteet voivat muuttua kehittyvien markkinaolosuhteiden ja taloudellisen tilanteen mukaan. Siksi suositellaan konsultoimaan rahoitusneuvojia tai suorittamaan lisätutkimuksia lähempänä tavoiteaikaa, jotta saadaan päivitettyjä ja tarkkoja ennusteita.

Keskeiset huomiot Euribor 12 kk

Ennuste 2024 edustaa ennakoidun korkotason keskiarvoa, jolla euroalueen pankit odottavat lainaavansa toisiltaan 12 kuukauden ajanjakson aikana. Euribor 12 kk -korkoon vaikuttavat tekijät, kuten rahapoliittiset päätökset, talousnäkymät ja pankkien välinen markkinatilanne, tulee ottaa huomioon rahoituspäätöksiä tehtäessä. Asiantuntijat suosittelevat Euribor 12 kk Ennuste 2024 -koron liikkuvan 1,75 ja 2,05 prosentin välillä, mutta kannattaa seurata markkinatrendejä tarkempien päätösten tekemiseksi, kun tavoiteaika lähestyy. Pidä itsesi ajan tasalla ja seuraa markkinoiden kehitystä, jotta voit tehdä perusteltuja rahoituspäätöksiä. Muista, että Euribor-korot ovat keskeisiä yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka luottavat lainoihin ja rahoitustuotteisiin, joiden korko sidotaan tähän vertailuarvoon.

Euribor 12 kk ennuste 2025

Vaikka inflaatiotilanne vallitseekin, 12 kuukauden Euribor-koron lasku on näköpiirissä. Jonkin verran lohtua voidaan ammentaa Euroopan keskuspankin nykyisestä ennusteesta, joka vihjaa inflaation tasoittuvan vuoden 2023 lopulla ja asettuvan lähelle noin 2 prosentin tavoitetasoa vuoden 2025 päättyessä.

Inflaation suunta on ensisijaisen tärkeä Euribor-koron kannalta, sillä keskuspankki nostaa korkoja tällä hetkellä inflaation osoittauduttua odotettua sinnikkäämmäksi. Korkea inflaatio pakottaa käytännössä keskuspankit nostamaan ohjauskorkoa, mikä vaikuttaa myös 12 kuukauden Euribor-korkojen tasoihin muiden viitekorkojen ohella.

Jos markkinatilanne pysyisi täsmälleen samana kuin nyt (mikä on epätodennäköistä), olisi myös korkojen osalta havaittavissa valonpilkahdus. Kun inflaatio on tavoitetasossa ja oletetaan talouskasvun olevan yhtä vahvaa kuin viime vuosikymmeninä, olisi melko todennäköistä, että vuonna 2025 nähtäisiin paluu 0 prosentin tai lähes 0 prosentin korkotasoon.

Nimittäin jos edellä mainitut tekijät toteutuisivat ja keskuspankki pitäisi korkoja edelleen korkeina, voisi talous vajota vielä inflaatiotakin tuhoisampaan deflaatioon – joten on perusteltua olettaa, ettei keskuspankki tarkoituksellisesti pyri tähän tilanteeseen säästämällä korkojen leikkauksissa.

Kuinka korkotilanne vaikuttaa ennustukseen

Korkotilanne saattaa pysyä korkeana odotettua kauemmin Luin äskettäin artikkelin, jossa erään suuren pohjoismaisen pankin toimitusjohtajalta kysyttiin hänen näkemyksiään tulevasta korkotasojen suunnasta muiden seikkojen ohella. Artikkelissa mainittiin, että tämä herra, jota pidetään asiantuntijana, viittasi siihen, että nykyinen markkinatilanne saattaisi kallistua kohti pitkittynyttä korkeiden korkojen aikakautta.

Tämä merkitsee luonnollisesti sitä, että kaikki Euribor-koron vaihtoehdot voivat pysyä nykyisillä tasoillaan hieman odotettua pidempään.

12 kuukauden Euribor-korkki on pysytellyt lähellä nollaa tai jopa negatiivisena vuosikausia. Tänä aikana olemme tottuneet nollakorkoihin, eikä monenkaan mielessä ole vielä pari vuotta sitten tullut mieleen seurata korkojen kehitystä aktiivisesti. Nyt kuitenkin elämme erilaisessa tilanteessa, ja näyttää siltä, että korkotasot pysyvät noin 4 prosentin tuntumassa jonkin aikaa – joten nollakorkoihin ei ehkä palata hetkessä.

Mutta aivan kuten totuimme nollakorkoihin, voimme sopeutua nopeasti myös 4 prosentin korkotasoon. Loppujen lopuksi 4 prosentin korkotaso on vielä kaukana korkeasta, ja muistutuksena tästä voimme tuoda esiin ainaisen 90-luvun laman. 90-luvulla korot nousivat raketin lailla ja asettuivat tiukasti noin 15-20 prosentin tuntumaan.

Joten olemme vielä kaukana siitä, että esimerkiksi asuntolainoihin usein liitetyn 12 kuukauden Euriborin korkoon sidottua lainaa voi saada kokonaiskorkoineen noin 4,5 prosentin tuntumassa. Korkojen nousu kyllä säikäytti sekä kuluttajat että yritykset kiristämään kukkaronnyörejään, mutta kun tilanne vakiintuu, nykyinen korkotaso ei todellakaan ole merkittävä taakka.

Tietysti olisi mukavampaa, jos korkotasot palaisivat takaisin kohti nollaa, mutta siihen joudumme suurella todennäköisyydellä odottamaan vielä hetken. Valitettavasti luotettavia ennusteita vuoden 2025 Euribor 12 kuukauden tilanteesta ei ole saatavilla, mutta päivitämme tätä artikkelia heti, kun arvostetuilta julkaisijoilta ilmestyy ennusteita tai arvioita aiheesta!

Euribor 12 kk historia

Tässä artikkelissa tarkastellaan Euribor-koron 12 kuukauden historian merkittäviä tapahtumia ja sen vaikutusta talouteen. Olemme myös valmistelleet yhteenvedon tämän korkotyypin kehityksestä, jotta voit olla ajan tasalla markkinoiden tilanteesta.

Euriborin Perusteet

Euribor, eli European Interbank Offered Rate, on Euroopan pankkien keskinäinen viitekorko. Se perustuu siihen, millä hinnalla eurooppalaiset pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen. Tämä korko on tärkeä monille talouden osa-alueille, kuten lainojen hinnoittelulle ja sijoituspäätöksille.

euribor koron historia

Historian Käänteitä

2008 – Finanssikriisi

Vuonna 2008 maailma joutui finanssikriisiin, joka sai alkunsa Yhdysvalloissa kiinteistömarkkinoilla tapahtuneesta romahduksesta. Tämä kriisi vaikutti voimakkaasti Euriborin kehitykseen. Euribor eli eurooppalainen interbank offered rate on korko, jonka perusteella eurooppalaiset pankit lainaavat toisilleen rahaa. Finanssikriisi johti pankkien välisen luottamuksen romahtamiseen, ja ne alkoivat epäillä toistensa maksukykyä. Tämä lisäsi riskiä lainata rahaa toisille pankeille, ja siksi Euriborin korko nousi dramaattisesti. Korkeampi korko heijasteli pankkien lisääntyneitä riskejä, ja se vaikutti myös lainojen korkoihin kuluttajien ja yritysten kannalta. Ihmiset joutuivat maksamaan enemmän lainoistaan, mikä vaikeutti talouden elpymistä.

2010-luku – Nollakorot

2010-luvulla Euroopan keskuspankki pyrki tukemaan taloutta alhaisilla koroilla. Tämä politiikka johti siihen, että Euribor putosi lähes nollaan. Alhaiset korot kannustivat ihmisiä lainaamaan enemmän ja kuluttamaan, mikä oli tarkoitus piristää taloutta finanssikriisin jälkeen. Euriborin matala taso helpotti lainanottoa ja toi helpotusta velallisten kukkaroon.

2020-luku – COVID-19 Pandemia

Vuonna 2020 maailma joutui kohtaamaan uuden haasteen, kun COVID-19-pandemia iski. Pandemia toi mukanaan valtavaa epävarmuutta talouteen, ja Euroopan keskuspankki otti käyttöön lisätukitoimia, kuten massiivisen osto-ohjelman, jolla pyrittiin pitämään korot alhaalla ja tukemaan yrityksiä ja kotitalouksia. Euribor pysyi edelleen matalana pandemian aikana, kun taloudet yrittivät selviytyä poikkeuksellisista olosuhteista.

Vaikutus Talouteen

Euriborin vaihtelut vaikuttavat suoraan kuluttajien ja yritysten lainakustannuksiin. Kun Euribor on korkea, lainojen korot nousevat, mikä voi hidastaa talouskasvua. Toisaalta matala Euribor kannustaa lainaamista ja voi elvyttää taloutta.

Kaiken kaikkiaan Euriborin kehitys on ollut vahvasti sidoksissa maailmantalouden tapahtumiin. Finanssikriisi nosti korkoja, kun taas nollakorot olivat vastaus talouden elvyttämistarpeisiin 2010-luvulla. COVID-19-pandemia piti korot matalina ja vaikutti myös Euroopan keskuspankin toimintaan. Euriborin liikehdintä on ollut merkittävä tekijä monien ihmisten ja yritysten taloudellisessa päätöksenteossa, ja sen seuraaminen on ollut olennaista talouskehityksen ymmärtämisessä ja ennustamisessa.

Päätelmä

Euribor 12 kk historia on täynnä mielenkiintoisia vaiheita, jotka heijastavat Euroopan talouden tilaa. Tämä viitekorko vaikuttaa laajasti eri talouden sektoreihin ja on tärkeä indikaattori markkinoiden tilanteesta. Seuraamalla Euriborin kehitystä voit tehdä parempia päätöksiä sijoituksissasi ja laina-asioissasi.

Mikä on paras ratkaisu kuluttajalle - 1 viikko, 1kk, 3kk, 6kk vai 12kk euribor?

Kuluttajan kannalta paras euribor-koron maturiteetti riippuu hänen omasta taloudellisesta tilanteestaan ​​ja riskinsietokyvystään. Jokaisella vaihtoehdolla on omat etunsa ja haittansa:

 1. 1 viikon euribor: Tämä vaihtoehto sopii kuluttajille, jotka haluavat lyhyen aikavälin ennustettavuutta. Korko vaihtelee nopeasti, mutta se voi olla alhainen. Kuitenkin riski korkojen noususta on suurempi.

 2. 1 kuukauden euribor: Tämä on hieman vakaampi vaihtoehto kuin 1 viikon euribor, mutta se silti reagoi nopeasti markkinoiden muutoksiin. Se sopii kuluttajille, jotka haluavat hieman pidemmän aikavälin ennustettavuutta.

 3. 3 kuukauden euribor: Tämä on yleinen valinta asuntolainoissa. Se tarjoaa kohtuullisen ennustettavuuden ja suojaa korkojen nopeilta heilahteluilta. Se sopii kuluttajille, jotka haluavat pitkäaikaisempaa vakautta.

 4. 6 kuukauden euribor: Tämä vaihtoehto tarjoaa vielä pidemmän aikavälin ennustettavuuden. Korko pysyy samana pidemmän aikaa, mutta se voi myös olla hieman korkeampi kuin lyhyemmät vaihtoehdot.

 5. 12 kuukauden euribor: Tämä on pitkäaikaisin vaihtoehto ja tarjoaa suurimman ennustettavuuden. Korko pysyy samana vuoden ajan, mutta se voi olla korkeampi kuin lyhyemmät vaihtoehdot.

Kuluttajan tulisi harkita omaa taloudellista tilannettaan, tulevaisuuden suunnitelmiaan ja riskinsietokykyään valitessaan euribor-koron maturiteettia. On myös suositeltavaa ottaa yhteyttä pankkiin tai talousneuvojaan saadakseen yksilöllistä neuvontaa ja arvioidakseen, mikä vaihtoehto sopii parhaiten heidän tarpeisiinsa.